Spoločenská zodpovednosť

Je nám jasné, že firmy neexistujú vo vzduchoprázdne, ale sú obklopené prostredím a stakeholdermi (záujmovými skupinami), ktorými sú viac-menej ovplyvňované.

Spoločnosť Centropen dlhodobo napĺňa svoju víziu spoločensky zodpovednej firmy. Náš koncept spoločenskej zodpovednosti stojí na troch hlavných pilieroch zvaných 3 „P“ – Profit, People, Planet (zisk, ľudia, planéta).

Okrem dosahovania dlhodobo udržateľných ekonomických výsledkov je našou hlavnou snahou zlepšenie spoločenského prostredia v okolí firmy, pomoc neziskovému sektoru a ochrana životného prostredia, a to tak na úrovni lokálnej, ako aj globálnej. Hospodársky výsledok pre nás preto nie je cieľom všetkého snaženia, ale skôr prostriedkom na naplnenie našej spoločnej vízie.

Veríme, že z dlhodobého hľadiska je takýto pozitívny prístup prospešný pre všetky strany.

Ekológia

Stakeholderi:

  • Environmentálne skupiny

  • Verejnosť

Profit

Lidé

Planeta

Leták ekologie 2020 (5,9MB)

Stredom nášho záujmu je vždy zákazník. Veríme, že len uspokojenie všetkých zákazníkov môže umožniť firme dlhodobo prosperovať. Akýkoľvek produkt, ktorý sa pod značkou Centropen dostane na trh, musí spĺňať najprísnejšie kritéria kvality a zdravotnú neškodnosť tým skôr, že mnoho z našich výrobkov patrí medzi hračky.

Zákazníci nechcú len kvalitné produkty. Chcú, aby písacie prostriedky dokázali uspokojiť meniace sa požiadavky vyvolané modernou dobou. Ľudia píšu čím ďalej menej. Namiesto toho používajú pre svoju prácu počítače, tablety a chytré telefóny. Informačné technológie pre nás ale nie sú nepriateľom. Sú pre nás príležitosťou a námetom na ďalšie zlepšenie a inováciu.

V inovácii podporujeme každého zamestnanca – výrobný pracovník, rovnako ako mzdová účtovníčka, môže využiť „Formuláre na podanie zlepšovacieho návrhu“. Každá inovácia, ktorá sa týka vylepšenia produktov, zvýšenia efektivity procesov, zamedzenia plytvania alebo spríjemnenia pracovného prostredia, je vítaná.
Ročne sa v spoločnosti podarí zaviesť do praxe niekoľko takých návrhov. Zamestnancovi, ktorý svoj nápad dokázal presadiť, patrí primeraná odmena.

V akejkoľvek komunikácii, či už ide o zákazníkov, úrady či média, sa firma snaží byť vždy maximálne otvorená a korektná. Zahmlievanie či dokonca zatajovanie akýchkoľvek informácií, hoci aj negatívnych, nie je naším cieľom. Dôkazom môže byť firemný spravodajca, vychádzajúci každý štvrťrok, v ktorom sa manažment spoločnosti snaží informovať vlastných zamestnancov a miestnu komunitu.

Naše reklamné oznamy sú vždy pravdivé. Zriekli sme sa akejkoľvek formy porovnávacej reklamy. V našej marketingovej komunikácii vždy vyzdvihujeme pozitíva vlastných výrobkov namiesto toho, aby sme kritizovali našich konkurentov.

Veríme, že korupcia nemôže mať svoje miesto v obchodnom svete.

Odmietame neustále naťahovanie a predlžovanie doby splatnosti faktúr tak, ako je to častým zvykom u niektorých spoločností. Centropen platí všetky svoje záväzky vždy v požadovanej dobe splatnosti.

Spoločnosť

Stakeholderi:

  • Zamestnanci

  • Odbory

  • Neziskové organizácie

  • Verejnosť

Vážime si svojich zamestnancov. Našou dlhodobou snahou je zlepšovanie pracovných podmienok a spríjemnenie pracovného prostredia pre všetkých zamestnancov.

Môžeme sa pochváliť výrobnými priestormi, ktoré spĺňajú i tie najnáročnejšie hygienické limity čo sa týka čistoty, poletujúceho prachu, hluku i vhodného osvetlenia.

Chápeme, že spokojný zamestnanec je i pracovitý zamestnanec. Okrem riadnej mzdy tak majú naši ľudia nárok na päť týždňov platenej dovolenky, 13. a 14. plat, možnosť stravovania v podnikovej jedálni za zvýhodnené ceny a možnosť poskytnutia úveru z firemných prostriedkov na riešenie ťažkej životnej situácie.

Veríme, že k maximálnej spokojnosti obidvoch strán by mal byť vzťah zamestnanec – zamestnávateľ korektný a predovšetkým dlhodobý. Pri procese znižovania nákladov je pre nás rozviazanie pracovného pomeru vždy až na poslednom mieste. Miesto toho sa snažíme hľadať úspory vo väčšej efektivite práce a v rokovaní s dodávateľmi.

Nemalú finančnú čiastku poskytujeme každoročne na činnosť odborovej organizácie, ktorá zastupuje svojich členov pri rokovaní s manažmentom spoločnosti, ale tiež finančne prispieva svojim členom na dovolenku, detské tábory atď.

Čiastkou 300 000 Kč prispieva Centropen každoročne na podporu sociálnych projektov, športu a kultúry v Dačiciach a v okolí. Považujeme tento malý príspevok temer za svoju povinnosť. Dokonca i v ťažších dobách ekonomickej recesie sme nepristúpili k redukcii fondu.

Už tradične najviac podporujeme organizácie Telovýchovná jednota Centropen a Telocvičná jednota Sokol Dačice – Centropen.

Ekológia

Stakeholderi:

  • Environmentálne skupiny

  • Verejnosť

Veľký dôraz kladieme na trvale udržateľný rozvoj. V celom podniku sa uplatňujú zásady ekologicky šetrnej prevádzky. Na každom výrobnom stupni sú zavedené technológie na obmedzenie objemu odpadu a na zamedzenie znečistenia ovzdušia, pôd a vôd. Úspory energie sú povinnosťou každého zamestnanca spoločnosti.

Vo svojich výrobkoch sa vyhýbame materiálom, ktoré sú neekologické alebo priamo zdraviu škodlivé. Z 99 % percent sú všetky plastové dieliky vyrobené z polypropylénu, ktorý možno po použití jednoducho recyklovať.
V obalových materiáloch sme nevyhovujúci PVC už nahradili polypropylénom a papierom.
Významnou mierou k tomu prispel i dotačný program Európskej únie Inovácia III, ktorý sme využili na financovanie nákladných technologických zmien spojených s prechodom. Konkrétne išlo o vývoj a zavedenie polypropylénových puzdier pre štvorkusové sady kancelárskych písacích potrieb.

V lisovni plastických hmôt sme odpady (vtoky a prípadné nepodarky) znížili na minimum vďaka použitiu drvičov spätne transformáciou na striekací materiál. Pokiaľ ide o viac farebné výlisky, vznikajúce pri prestriekaní na iný odtieň, tie sú tiež drvené a na regranulačnej linke sfarbené na čierny granulát.

Výlisky, ktoré už kvôli zataveným nečistotám nie je možné drviť, predávame externej spoločnosti na ďalšie spracovanie.

Z dôvodu zníženia hlučnosti sme zaviedli nízkootáčkové drviče. Ich výhodou je nižší hluk pri drvení vtokov a kvalitnejšia drvina, pretože sa znižuje prachový podiel materiálu. To má vplyv na kvalitu výliskov a na zníženie materiálových strát.

Pri chladení a čistení strojov a foriem používame chemické prísady, ktoré sú ekologické a v prírode ľahko odbúrateľné.

Pri technologicky náročnej výrobe vláknových hrotov sa odparujú nebezpečné látky vrátane acetónu. V rámci filozofie ekologicky šetrnej prevádzky sme sa rozhodli zakúpiť špeciálnu spaľovňu, v ktorej sú všetky zdraviu škodlivé látky neutralizované.

Odpady z výroby atramentov a z laboratória sú najskôr chemicky neutralizované a potom ekologicky zlikvidované špecializovanou firmou.

Spotrebu elektrickej energie sa snažíme neustále znižovať. Z toho dôvodu sme zaviedli do prevádzky nové, hybridné vstrekovacie lisy, ktoré majú o 20 – 40 % nižšiu spotrebu el. energie v porovnaní s hydraulickými lismi. Umožňuje to kombinácia servoelektrických a hydraulických jednotiek vstrekovacích lisov - pohon lisov pracuje efektívnejšie. Je možné naprogramovať súbežné pohyby jednotlivých častí lisu a tým skrátiť pracovný cyklus a zvýšiť výkon stroja.

So znížením spotreby elektrickej energie súvisí rovnako inovácia uskutočnená na vykurovacích telesách lisov, pri ktorej došlo k zaizolovaniu vykurovacích komôr pomocou špeciálnych izolačných diek, vďaka čomu klesla spotreba energie u vykurovacích komôr o 25 – 30 %.

Kvôli zníženiu energetickej náročnosti sú postupne vymieňané staré okná za plastové a plášte budov sú zatepľované.

K zníženiu energetickej náročnosti prispeli tiež európske fondy, pomocou ktorých sme zrealizovali výstavbu kotolní v každom objekte a zrušenie centrálnej kotolne. Výsledkom je úspora vo vykurovaní, pretože teplo nemusí byť za prítomnosti strát privádzané dlhým teplovodom a vykurované môžu byť len objekty, v ktorých je to nutné.

Máte vybrané: 0 súborov o celkovej veľkosti 0 MB

Kopírovať odkaz na stiahnutie
Odkaz na vybrané súbory sa skopíroval
Zrušiť výber

Naše webové stránky používajú cookies, ktoré nám pomáhajú zistiť, ako sa naše stránky používajú. Aby sme cookies mohli používať, musíte nám to povoliť. Kliknutím na tlačidlo „OK, súhlasím“ udeľujete tento súhlas.


Nastavenie súborov cookies

Cookies sú malé súbory, ktoré webové stránky (aj tie naše) ukladajú vo Vašom webovom prehliadači. Obsahy týchto súborov sú vymieňané medzi Vašim prehliadačom a našimi servermi, prípadne so servermi našich partnerov. Niektoré cookies potrebujeme, aby webová stránka mohla správne fungovať, niektoré potrebujeme k marketingovej a štatistickej analytike. Tu si môžete nastaviť, ktoré cookies budeme môcť používať.

Nevyhnutné cookies
Analytické cookies
Marketingové cookies